Gruppo Terziario Donna Roma

Presidente

SIMONA PETROZZI

Telefono

0668437343

Email

terziariodonna@confcommercioroma.it

Fax

066874601