Gruppo Terziario Donna Nord Sardegna

Presidente

SABRINA LISBONA

Telefono

079 2599524

Email

nora.pinna@confcommercio.sassari.it

Fax

079 251225